Zdjęcia

Zdjęcia z wizyt w IF UR w semestrze wiosennym 2009 r.

- 13.03.2009
- 20.03.2009
- 27.03.2009
- 03.04.2009
- 17.04.2009
- 08.05.2009
- 22.05.2009

Finały konkursu projektów naukowych:

15.06.2009 Gimnazja
16.06.2009 Ponadgimnazjalne