Wykłady otwarte

 

Zapraszamy wszystkich na wykłady otwarte w IF

 

Badanie oddziaływań nanocząsteczek z fragmentami DNA - zastosowanie dokladnych technik ab initio.

Profesor Jerzy Leszczyński NSF Interdisciplinary Nanotoxicity CREST Center, Department of Chemistry and Biochemistry, Jackson State University, USA Laureat corocznej nagrody Prezydenta Stanów Zjednoczonych w zakresie Nauk Ścisłych 16.11.2009 r., godzina 10.00, duża aula UR Uniwerystet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c W prezentacji zostaną przedstawione zarówno rezultaty badan, jak i wyzwania związane z naszymi najnowszymi badaniami nad oddziaływaniem fragmentów DNA z nanocząsteczkami, takimi jak zasady, fullereny, węglowe nanorurki, metale oraz tlenki metali. Zastosowanie sprawdzonych technik komputerowych pozwala obecnie na uzyskanie dokładnych informacji na temat zmian w DNA na skutek tych oddziaływań. Dodatkowo, przedstawione zostania potencjalne zastosowania nanocząsteczek, takie jak magazynowanie wodoru, ochrona DNA, detekcja neurogazów i ich dekompozycja. Zostanie również przedstawione badawcze Inter-dyscyplinarne Centrum badające toksyczność nanocząsteczek (Interdisciplinary Nanotoxicity Center) ufundowane przez National Science Foundation.

Badania oddziaływań pomiędzy czynnikami środowiskowymi i nanocząsteczkami: eksperyment i modelowanie komputerowe

Profesor Danuta Leszczyńska NSF Interdisciplinary Nanotoxicity CREST Center, Department of Civil and Environmental Engineering, Jackson State University, USA 17.11.2009 r., godzina 11.00, s. 60 IF Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a Rozwój technologii produkcji i zastosowań różnych materiałów w formie nano niesie ze sobą realne zagrożenie środowiska. Prezentacja sumuje wyniki naszych badan z ostatnich 3 lat związanych z potencjalnym wpływem nano-materiałów na środowisko, ich zachowanie, udzial w reakcjach biochemicznych itd.; szczególnie podczas procesów uzdatniania wody. Omówione zostaną badania nad węglowymi nanorurkami, fullerenami, tlenkami metali, itd.; jak również przedstawiona zostanie komputacyjna metoda QSAR pozwalająca na przewidywanie jeszcze nie zbadanych własności, takich jak toksyczność, rozpuszczalność, współdziałania itd.

TO THE ATTENTION OF THE STAFF MEMBERS AND THE STUDENTS OF INSTITUTE OF PHYSICS, UR

Starting from 1 of June, Dr. Ali Çoruch , University of Sakarya, Turkey, delivers course of lectures devoted to the
Molecular Dynamiscs
for the young researchers, young PhDs and the graduate students of Institute of Physics.

Course program :

  • What does the Molecular Dynamics mean, how does it works ?
  • Finnis- Siclair potentials and Sutton-Chen potentials
  • Quantum Sutton-Chen potential and its parametrization
  • Binary alloys and their simulation
  • Ternary alloys and their simulation

Everyone’s invited!!

Zapraszamy wszystkich chętnych na następujące seminaria

Seminarium naukowe z NANOELEKTRONIKI

Kształtowanie Nanokrystalicznej Struktury w Procesach Objętościowego oraz Powierzchniowego Oddziaływania Energetycznego
dr hab. inż. Siergij Prokhorenko
7.05.2008, godz. 830, s.1