Jesteś tutaj

Pobierz dokumenty

Poniżej umieszczona jest do pobrania wstępna dokumentacja związana ze stażami studenckimi w ramach projektu TESLA:

Pobierz ZIP - archiwum zawiera wzór regulaminu stażu oraz wzory umów pomiędzy stażystą, Uniwersytetem Rzeszowskim a firmą/ośrodkiem badawczym, które będą podpisane przed rozpoczęciem stażu. Wzory te mogą w nieznaczny sposób ulec zmianie. Po zatwierdzeniu niniejszej dokumetacji przez radcę prawnego, będzie ona umieszczona na stronach projektu wraz z pełnym opisem i trerminami realizacji poszczególnych etapów stażu.