Jesteś tutaj

Zajęcia wyrównawcze

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych na pierwszym roku studiów.

W pierwszym cyklu kształcenia zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki będą prowadzone z każdego przedmiotu w 2 grupach nie większych niż 15 osób w wymiarze 2h/tydz. W drugim cyklu kształcenia zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki będą prowadzone z każdego przedmiotu w 3 grupach nie większych niż 15 osób w wymiarze 2h/tydz. Dla uczestników zajęć wyrównawczych przewidziano zakup podręczników i materiałów wspomagających proces kształcenia. Na zajęcia wyrównawcze będą kwalifikowane osoby, które uzyskały najniższe wyniki z testu kompetencyjnego obejmującego materiał ze szkoły ponadgimnazjalnej z fizyki i matematyki.