Jesteś tutaj

Stypendia motywacyjne

Zadanie 2. Realizacja programu stypendialnego.

Na pierwszym roku studiów stypendia będą przyznawane dla najlepszych studentów z listy rankingowej opracowywanej na podstawie wyników z matematyki i fizyki uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium będzie określał Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego - zobacz.

W pierwszym cyklu kształcenia (rekrutacja październikowa 2011/2012) stypendium otrzyma 12 studentów pierwszego roku, a w cyklu drugim (rekrutacja lutowa 2011/2012) 15 studentów pierwszego roku.

W trzecim semestrze studiów uczestnicy systemu stypendialnego będą wybierani na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, a w semestrach od czwartego do siódmego na podstawie wyników poprzedniego semestru. W tym trybie stypendium będzie otrzymywać nie więcej niż 12 studentów w pierwszym cyklu kształcenia i nie więcej niż 15 studentów w cyklu drugim.