Obowiązkowe zebranie studentów IFT s.1

Informujemy, że w dniu 21.03.2012 r. (środa) o godzinie 08.30 w sali 237 odbędzie się zebranie wszystkich studentów I roku kierunku Fizyka Techniczna s.1 (nabór lutowy - drugi cykl kształcenia) celem m.in. odbioru materiałów dydaktycznych.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!

Zajęcia wyrównawcze

Wszystkich studentów I roku kierunku Fizyka Techniczna (nabór lutowy - II cykl kształcenia) informujemy, że od poniedziałku 27.02.2012 r. rozpoczną się zajęcia wyrównawcze z fiyki oraz z matematyki, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.

Dla wszystkich uczestników projektu zajęcia te są obowiązkowe!

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, wnioski o stypendium

Wszystkich studentów I roku Fizyki Technicznej semestr 1 (II cykl kształcenia - nabór lutowy) informujemy, iż do dnia 2 marca 2012 istnieje możliwość podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie TESLA oraz wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego. Jest to termin ostateczny i po jego upływie nie będziemy przyjmować deklaracji i wniosków.

Deklarację i wnioski można podpisać w pokoju 20 bądz w Sekretariacie Instytutu Fizyki w bydynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Zajęcia w systemie e-learning

Informujemy, iż w ramach projektu TESLA uruchomiona jest platforma edukacyjna pod adresem http://if.univ.rzeszow.pl/tesla/moodle. Obecnie prowadzone są na niej uzupełniające zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki. Wszystkich studentów I roku na kierunku Fizyka Techniczna zapraszamy do zakładania kont użytkowników i korzystania z zasobów platformy.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy edukacyjnej można uzyskać u prowadzących zajęcia wyrównawcze w ramach projektu TESLA.

Podpisanie umowy stupendialnej

Wszystkie osoby, którym zostało przyznane stypendium motywacyjne proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się do Sekretariatu IF w celu odebrania decyzji i podpisania umowy.

 

Uczestnictwo w projekcie - ważne informacje!

Szanowni Państwo,

w związku z końcowymi pracami nad przygotowaniem listy rankingowej osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu Tesla i mają szansę otrzymać stypendium motywacyjne, przypominamy, iż osoby, które nie dopełniły wszystkich formalności w dziekanacie, nie będą brane pod uwagę. Ponadto osoby, które nie pisały testów kompetencyjnych na zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki, powinny zgłosić się jak najszybciej do prowadzących zajęcia w celu ustalenia terminu, w którym te testy napiszą.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie

Informujemy, że osoby, które są zainteresowane wzięciem w projekcie TESLA, a do tej pory nie podpisały deklaracji uczestnictwa, mogą ją podpisać w Sekreteriacie Instytutu Fizyki do dnia 26.10.2011r.

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku Fizyka Techniczna na Inaugurcję w roku akademickim 20011/2012, która odbędzie się 3 października 2011 r. w sali 60, o godzinie 09:00 - budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (A2) Aleja Rejtana 16a.

Strony