Stypendia motywacyjne w semestrze letnim 2012/13

Studenci 3 i 4 semestru na kierunku „Fizyka techniczna”, którzy zaliczyli  semestr zimowy 2012/2013  i są uczestnikami projektu TESLA, mogą składać wnioski o stypendium motywacyjne na semestr letni 2012/2013.

Zmiana pokoju biura projektu

Wszystkich uczestników projektu TESLA informujemy, że od dnia 20.02.2013 r. biuro projektu zostało przeniesione do pokoju 120, budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Zimowa sesja egzaminacyjna

Wszystkim studentom kierunku Fizyka Techniczna przypominamy, iż w dniu 21.01.2013r. rozpoczęła się zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2012/13, która będzie trwać do 03.02.2013r.. W związku z powyższym zachęcamy do podjęcia trudu i solidnego przygotowania się do zaliczeń i egzaminów, aby później móc w pełni spokoju skorzystać z zimowej przerwy międzysemestralnej, trwającej od 04.02.2013 do 10.02.2013.

Podpisanie umowy o wypłatę stypendium

Studenci II roku (3 semestr - I cykl kształcenia) Fizyki Technicznej, którym decyzją Komisji Stypendialnej zostało przyznane stypendium motywacyjne na semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 proszeni są o pilne zgłoszenie się w dniach: 10-11 grudnia 2012 r. (poniedziałek, wtorek) do dra Grzegorza Górskiego, dr Wioletty Paśko lub do mgra Klaudiusza Majchrowskiego, w celu podpisania umowy o wypłatę stypendium motywacyjnego.

Sprawę proszę potraktować jako bardzo pilną!

UWAGA - PILNE!!!

Studenci II roku Fizyki Technicznej (I cykl kształcenia, III semestr), którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, proszeni są o odbiór z sekretariatu Instytutu Fizyki decyzji dotyczących przyznania (bądź nieprzyznania) stypendium motywacyjnego do dnia 30.11.2012 r.

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną!

Wnioski o stymendium motywacyjne

Informacja dotyczy studentów III semestru II roku Fizyki Technicznej (pierwszy cykl kształcenia):

Informuję, że do środy 24.10.2012 r. można składać w sekretariacie Instytutu Fizyki UR wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu TESLA na semestr zimowy w roku akademickim 2012/13.

Wniosek można pobrać ze strony: http://www.if.univ.rzeszow.pl/tesla/studenci/regulaminy lub z Sekretariatu IF.

Obowiązkowe zebranie - zmiana terminu

Szanowni Państwo,
 
informuję, że w związku z rozpoczynającym się kursem “Zaawansowany kurs programowanie w C++” w ramach projektu TESLA, zebranie studentów II roku (semestr 3) Fizyki Techniczne zostało przełożone z  dnia 19.10.2012 r. na poniedziałek 22.10.2012 r. godz. 14.30 sala 118 w budynku Wydziału Mat.-Przyr.
 
Obecność wszystkich studentów biorących udział w projekcie jest obowiązkowa.

Letnia sesja egzaminacyjna

Wszystkim studentom kierunku Fizyka Techniczna przypominamy, iż w dniu 04.06.2012r. rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna, która będzie trwać do 24.06.2012r.. W związku z powyższym zachęcamy do podjęcia trudu i solidnego przygotowania się do zaliczeń i egzaminów, aby później móc w pełni spokoju skorzystać z ferii letnich (25.06.2012 – 30.09.2012) oraz w przyszłym semestrze z szerokiej oferty Projektu TESLA.

Odbiór decyzji stypendialnych

Informujemy wszystkich studentów I roku Fizyki Technicznej (semestr I - cykl kształcenia II), że w dniu 05.04.2012 z Sekretariatu Instytutu Fizyki UR należy odebrać decyzje dotyczące stypendium motywacyjnego.

Odbiór materiałów dydaktycznych

Wszystkich studentów I roku na kierunku Fizyka Techniczna (semestr I, nabór lutowy - II cykl kształcenia) informujemy, iż w dniach:

  • poniedziałek - 02.04.2012 r. w godz. 10.00-12.00
  • wtorek - 03.04.2012 r. w godz. 11.00 - 12.00
  • środa -  04.04.2012 r. w godz. 9.00 - 10.00

można będzie odbierać materiały dydaktyczne w ramach projektu TESLA.

Po odbiór należy zgłosić się do pokoju 20 lub do biura projektu -  p.223.

Strony