Umowy stypendialne

Prosimy o zgłaszanie się do p. 312 (A0 B1-L)  w celu podpisania umów stypendialnych na semestr letni 2013/14. Umowy należy podpisać do dnia 11 czerwca 2014. Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną!

Decyzje stypendialne.

Wszystkich uczestników projektu TESLA, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego na semestr letni 2013/14 informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2014 można odbierać w p. 312 B1L decyzje stypendialne.

Informacja dotycząca staży w firmach!

W związku ze zbliżającym się terminem odbywania staży studenckich w firmach, w ramach projektu TESLA, pragnę przekazać kilka ważnych informacji.

1. O staże ubiegać się mogą studenci  kierunku „Fizyka techniczna”, którzy są uczestnikami projektu "TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych” i uzyskali zaliczenie wszystkich semestrów poprzedzających moment złożenia aplikacji na staż - formularz aplikacyjny oraz dokładny termin jego składania zostanie niebawem umieszczony na stronach internetowych projektu TESLA.

Wnioski stypendialne!

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu TESLA na semestr letni 2013/14 można skladać do piątku 21 marca 2014 do godziny 15.00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA - zmiana godziny rozpoczęcia kursu UWAGA - zmiana terminu zebrania

Informujemy, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia się kursu "Audytor Energetyczny" w semestrze letnim. Kurs będzie odbywał się zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem lecz będzie rozpoczynał się o godzinie 12.00.

W związku z powyższym zebranie zaplanowane na godzinę 9.00 w dniu 14 marca 2014r.  zostaje odwołane. Nowy termin zostanie podany w najbliższym czasie.

Audytor Energetyczny w semestrze letnim 2013/14

Wszystkich studentów kierunku Fizyka Techniczna, którzy biorą udział w kursie  “Audytor energetyczny – Świadectwa energetyczne”, informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2013/14 odbywać się bedą w sali 212 (budynek A0 B1-L) w godzinach 10.00 - 15.00, w następujących dniach:

Strony