Jesteś tutaj

Informacja dotycząca staży w firmach!

W związku ze zbliżającym się terminem odbywania staży studenckich w firmach, w ramach projektu TESLA, pragnę przekazać kilka ważnych informacji.

1. O staże ubiegać się mogą studenci  kierunku „Fizyka techniczna”, którzy są uczestnikami projektu "TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych” i uzyskali zaliczenie wszystkich semestrów poprzedzających moment złożenia aplikacji na staż - formularz aplikacyjny oraz dokładny termin jego składania zostanie niebawem umieszczony na stronach internetowych projektu TESLA.

2. Z rozmów prowadzonych ze studentami wynika, że niektórzy mają już wstępnie zarezerwowane miejsce odbycia stażu w wybranej przez siebie firmie. W związku z tym, proszę wszystkich, którzy mają jakieś potwierdzenie dotyczące możliwości odbycia stażu w danej firmie, przeprowadziły wstępne rozmowy z władzami firmy i mają (nawet ustną) zgodę na staż, o przesłanie takich informacji do dnia 15 kwietnia 2014 na adres mailowy: kamajch@ur.edu.pl. Proszę podać nazwę firmy, adres jej siedziby, jeśli jest to możliwe to imię i nazwisko osoby decyzyjnej, która może reprezentować daną firmę oraz numer telefonu do tej osoby.

3. Pozostałe osoby, proszone są, aby na podany powyżej adres e-mail przesłać informacje (również do 15 kwietnia 2014) dotyczące preferowanego miejsca odbycia stażu (nazwa konkretnej firmy), ewentualnie profilu firmy, w której chciałyby odbywać staż. Wówczas na podstawie tych informacji będziemy mogli znaleźć odpowiednie firmy, których lista zostanie umieszczona na stronach internetowych projektu.

 

Staż powinien zostać zrealizowany do końca września 2014.

Czas trwania stażu: 30 dni roboczych po 8 godzin.

Dalsze ważne informacje związane z tym tematem będą umieszczane na bieżąco.

 

Klaudiusz Majchrowski
Asystent ds. organizacyjnych