Opis poszczególnych przedmiotów - Sylabus

Rok akademicki 2016/2017

Sylabusy dostępne tylko dla zalogowanych. Szczegółowe informacje w p.39 A0/B1-P

Rok akademicki 2014/2015

Sylabusy dostępne tylko dla zalogowanych. Szczegółowe informacje w p.39 A0/B1-P

Rok akademicki 2013/2014

Sylabusy dostępne tylko dla zalogowanych. Szczegółowe informacje w Sekretariacie IF

Rok akademicki 2012/2013

Sylabusy dostępne tylko dla zalogowanych. Szczegółowe informacje w Sekretariacie IF

Rok akademicki 2009/2010

Semestr I - Fizyka techniczna

 • Algebra liniowa z geometrią - [ pdf ]
 • Analiza matematyczna - [ pdf ]
 • Fizyka elementarna - [ pdf ]
 • Matematyka elementarna - [ pdf ]
 • Podstawy fizyki - Mechanika - [ pdf ]
 • Statystyczne metody opracowania pomiarów - [ pdf ]
 • Technologia informacyjna - [ pdf ]

Semestr I - Fizyka techniczna II stopnia

 • Akustyka w ochronie środowiska i medycynie - [ pdf ]
 • Ekologia współczesnej energetyki - [ pdf ]
 • Metody numeryczne - [ pdf ]
 • Pracownia specjalistyczna - [ pdf ]
 • Symulacje komputerowe procesów fizycznych - [ pdf ]

Semestr III - Fizyka techniczna

Semestr V - Fizyka techniczna

 • Detekcja pierwiastków ciężkich i radioaktywnych - [ pdf ]
 • Fizyka półprzewodników wybrane zagadnienia - [ pdf ]
 • Podstawy elektroniki i techniki obwodów elektrycznych - [ pdf ]
 • Techniki laserowe - [ pdf ]

Rok akademicki 2008/2009

Semestr I

 • Algebra liniowa z geometrią - [ pdf ]
 • Analiza matematyczna - [ pdf ]
 • Fizyka elementarna - [ pdf ]
 • Matematyka elementarna - [ pdf ]
 • Podstawy fizyki - Mechanika - [ pdf ]
 • Statystyczne metody opracowania pomiarów - [ pdf ]
 • Technologia informacyjna - [ pdf ]

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

 • Mechanika teoretyczna - [ pdf ]
 • Wstęp do mechaniki kwantowej - [ pdf ]
 • Podstawy elektroniki i techniki obwodów elektrycznych - [ pdf ]
 • Pracowania fizyczna I - [ pdf ]

Rok akademicki 2007/2008

Semestr I

 • Algebra liniowa z geometrią - [ pdf ]
 • Analiza matematyczna - [ pdf ]
 • Fizyka elementarna - [ pdf ]
 • Matematyka elementarna - [ pdf ]
 • Podstawy fizyki - Mechanika - [ pdf ]
 • Statystyczne metody opracowania pomiarów - [ pdf ]
 • Technologia informacyjna - [ pdf ]

Semestr II