Pracownie fizyczne

Pracownie fizyczne oferowane w projekcie FENIKS w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2011/12

 Program pobytu w IF UR wygląda następująco:

  •   9:00 - 10:30 - wykład z pokazami w sali nr 60 IF
  • 10:30 - 11:00 - catering
  • 11:00 - 13:15 - zajęcia w pracowniach

  • Przed przyjazdem do pracowni IF UR proszę o zapoznanie uczniów z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP w pracowniach - [doc]
  • Proszę o pobranie Oświadczenia: [doc], wypełnienie go, a następnie przekazanie prowadzącemu pracownie w IF UR. Uczniowie podpiszą oświadczenie po dodatkowym przeszkoleniu BHP na pracowni.
  • Proszę także o pobranie, wypełnienie i przekazanie prowadzącemu pracownie podpisanej listy obecności [doc]
  • W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w pracowniach prosimy o usprawiedliwienie nieobecności na załączonym formularzu [doc] w dniu odbycia zajęć.

 Przywozy realizuje firma Magda24

http://www.magda24.pl/strony/kontakt.html

Jeśli firma przewozowa nie skontaktuje się z Państwem do piątku poprzedzającego przyjazd, proszę o skontaktowanie się z nią bezpośrednio poprzez podany na powyższej stronie internetowej numer telefonu i jednocześnie poinformowanie nas, że firma nie wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Harmonogram zajęć na pracowniach w semestrze jesiennym 2011: [pobierz]