Obozy naukowe

Obozy naukowe projektu zorganizowane przez UR:

Zwierzyń  27.06 - 4.07.2010 r.

Polańczyk/Myczków 30.01 - 6.02.2011 r.