Informacja dla studentów

UWAGA STUDENCI

W związku z wizytacją na kierunku Fizyka techniczna przez Polską Komisję Akredytacyjną w dniach 13-14.11 2013 r. i zaplanowanym spotkaniem Zespołu Oceniającego ze studentami ocenianego kierunku i Samorządem Studenckim Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego proszę wszystkich studentów o obowiązkową obecność w dniu 13.11.2013 r o godzinie 11:00 na spotkaniu z Zespołem oceniającym w Dużej auli.

 

Dziekan
Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański

Zaproszenie na wykłady

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykłady:

  • Dr Philip Robert Heraud (Australia) - "Probe-free phenomic studies in biomedicine using synchrotron light"
  • Prof. Bayden Robert Wood (Australia) - “Biomedical applications of synchrotron FTIR imaging and mapping”

Wykłady odbędą się w poniedziałek 24 czerwca 2013r. w Dużej Auli Uniwersytety Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1, Budynek A0 w godzinach 11:00 - 12:00.

 

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie - pobierz plakat PDF.

Spotkanie absolwentów

Spotkanie absolwentów Fizyki

22 czerwiec 2013 sala 108 nowy budynek Centrum Nanotechnologii
Początek godz. 10.00
Po wykładzie pt ”Tajemnice świata fizyki” zwiedzanie nowych laboratoriów Instytutu Fizyki oraz Centrum Nanotechnologii

 

Sprawozdanie pokonferencyjne

W dniu 26 IV 2013 odbyła się VIII edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków organizowanej przez Instytut Fizyki UR oraz Koło Naukowe Fizyków UR. Patronat nad konferencją objął rzeszowski odział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W tym roku uczestnikami byli studenci, doktoranci oraz pracownicy afiliowani przez Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Rzeszowską, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Warto podkreślić wysoki poziom wystąpień przygotowanych przez prelegentów oraz fakt, iż część osób biorących udział w tegorocznej konferencji stanowili doktoranci będący absolwentami Instytutu Fizyki UR.