Nowy adres stron www

Pragnę poinformować, że nastąpiła zmiana dotychczasowego adresu stron www Instytutu Fizyki z http://www.fonon.univ.rzeszow.pl na nowy http://www.if.univ.rzeszow.pl.

Nowa szata Intytutu Fizyki

Szanowni pracownicy i studenci!