Fizyka Techniczna - kierunek zamawiany - start: luty 2010

Z przyjemnością informujemy, że wniosek złożony przez Uniwersytet Rzeszowski o realizację projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”, w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został pozytywnie r

Wykłady Prof. Danuty Leszczyńskiej i Prof. Jerzego Leszczyńskiego

Zapraszamy na wykłady wygłoszone przez Prof. Danutę Leszczyńską i Prof. Jerzego Leszczyńskiego z NSF Interdisciplinary Nanotoxicity CREST Center, USA.
Szczegółowe informacje tutaj