Dzień Odkrywców i Interaktywny Piknik Wiedzy

Instytut Fizyki brał udział w organizowanym w Rzeszowie Pierwszym Interaktywnym Pikniku Wiedzy organizowanym przez Polskie Radio Rzeszów SA i Stowarzyszenie ExploRes.
Rodzinne i plenerowe nauki, techniki i natury tajemnic odkrywanie odbyło się 29 maja 2010 r. w godz. 11.00 - 17.00 na parkingu Polskiego Radia Rzeszów i radiowej antenie.

Instytut Fizyki UR zaprasza

„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.

  • Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Studenci na kierunku zamawianym Fizyka Techniczna rozpoczęli zajęcia w dniu 15 lutego 2010.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla ostatnich chętnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem IF UR:

ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów, pokój 121
email: sekretariat@if.univ.rzeszow.pl
tel: +48 17 872 11 06
GG:17939249