Zebranie KNF

Zapraszamy wszystkich studentów, chcących włączyć się aktywnie w działalność Koła Naukowego Fizyków na zebranie, które odbędzie się dnia 16.11.2010r. o godzinie 10.30 w sali 018.

Prezes KNF

Certyfikowane Laboratorium ECDL

W Instytucie Fizyki działa Certyfikowane Laboratorium ECDL – PL-LAB0788 (sala nr 1 na parterze).

Informacje dotyczące certyfikacji można znaleźć na stronie www.e-studia.rzeszow.pl w "e-kursie ECDL” (kurs dostępny dla użytkownika gość).

Zaproszenie na Seminarium

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Elektroniki Fizycznej
zaprasza

na Seminarium
podsumowujace Program Wykonawczy polsko – ukraińskiej współpracy naukowo – technicznej na lata 2009 – 2010
Własnosci hetero i nanostruktur Hg1-xCdxTe i ich modyfikacja w procesie trawienia jonowego