Zaproszenie na Seminarium

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Elektroniki Fizycznej
zaprasza

na Seminarium
podsumowujace Program Wykonawczy polsko – ukraińskiej współpracy naukowo – technicznej na lata 2009 – 2010
Własnosci hetero i nanostruktur Hg1-xCdxTe i ich modyfikacja w procesie trawienia jonowego

 

8 listopada 2010 roku

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!

Szczegółowy program seminarium