Rekrutacja na kierunek ZAMAWIANY - Fizyka Techniczna

FIZYKA TECHNICZNA

Rekrutacja na kierunek ZAMAWIANY w ramach projektu EDISON
STYPENDIA, PŁATNE STAŻE

Dofinansowanie obejmuje:

  • Stypendia w wysokości 1000zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów dla najlepszych studentów
  • Staże w placówkach badawczych i przemysłowych
  • Specjalistyczne kursy podnoszące atrakcyjność absolwentów na rynku pracy

Oferowane specjalności:

  • Odnawialne źródła energii,
  • Fizyczna inżynieria środowiska,
  • Przyrządy diagnostyczne i rehabilitacyjne,
  • Standaryzacja i pomiary fizyko-techniczne,
  • Optoelektronika i fizyka laserów.

Więcej informacji: