Studenci na kierunku zamawianym Fizyka Techniczna rozpoczęli zajęcia w dniu 15 lutego 2010.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla ostatnich chętnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem IF UR:

ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów, pokój 121
email: sekretariat@if.univ.rzeszow.pl
tel: +48 17 872 11 06
GG:17939249

15 lutego 2010 Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął kształcenie na studiach inżynierskich I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu EDISON - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku "Fizyka Techniczna" - Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Dofinansowanie obejmuje:

  • Staże w placówkach badawczych i przemysłowych
  • Stypendia w wysokości 1000zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów dla najlepszych studentów
  • Specjalistyczne kursy podnoszące atrakcyjność absolwentów na rynku pracy
  • Kursy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku z przedmiotów matematyka i fizyka

W ramach studiów oferowane są specjalności:

  • Odnawialne źródła energii,
  • Fizyczna inżynieria środowiska,
  • Przyrządy diagnostyczne i rehabilitacyjne,
  • Standaryzacja i pomiary fizyko-techniczne,
  • Optoelektronika i fizyka laserów.

Absolwent studiów uzyskuje tytuł inżyniera i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia.
 
Rekrutacja: