Fizyka Techniczna - kierunek zamawiany - start: luty 2010

Z przyjemnością informujemy, że wniosek złożony przez Uniwersytet Rzeszowski o realizację projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”, w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tego projektu planujemy podnieść atrakcyjność kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna oraz dostosować umiejętności i kompetencje absolwentów tego kierunku do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Chcemy to osiągnąć poprzez:

  • Staże studentów w placówkach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Specjalistyczne kursy podnoszące atrakcyjność absolwenta na rynku pracy (m.in. Normalizacja w technice, Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, Obrabiarki sterowane numerycznie, Przedsiębiorczość akademicka typu spin off i spin out, …)
  • Stypendia motywacyjne rzędu 1000 PLN na miesiąc przez cały okres trwania studiów.

Studia adresowane są dla studentów rozpoczynających naukę na kierunku Fizyka Techniczna Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: 15.02.2010. Czas trwania studiów: 7 semestrów.