Immatrykulacja

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych na Immatrykulację w roku akademickim 2009/2010, która odbędzie się 1 października 2009 r. w sali 236, o godzinie 10:00.