Rekrutacja trwa!!!

Instytut Fizyki posiada wolne miejsca na studiach I i II stopnia na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna. Dokumenty w formie tradycyjnej papierowej należy składać w Instytucie Fizyki (pokój 123) w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2009r.