Nowy adres stron www

Pragnę poinformować, że nastąpiła zmiana dotychczasowego adresu stron www Instytutu Fizyki z http://www.fonon.univ.rzeszow.pl na nowy http://www.if.univ.rzeszow.pl.
Jednak przez pewien czas obydwa adresy będą funkcjonowały równolegle.

Poprzednia wersja stron Instytutu Fizyki dostępna jest pod tym adresem