Informacja dla studentów

UWAGA STUDENCI

W związku z wizytacją na kierunku Fizyka techniczna przez Polską Komisję Akredytacyjną w dniach 13-14.11 2013 r. i zaplanowanym spotkaniem Zespołu Oceniającego ze studentami ocenianego kierunku i Samorządem Studenckim Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego proszę wszystkich studentów o obowiązkową obecność w dniu 13.11.2013 r o godzinie 11:00 na spotkaniu z Zespołem oceniającym w Dużej auli.

 

Dziekan
Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański