Programy kształcenia

Programy kształcenia dla kierunku Fizyka:

  • Studia I stopnia - specjalności:  Fizyka komputerowa w medycynie i przemyśle, Spektroskopowe metody badań nowoczesnych materiałów -  [ PDF ]
  • Studia II stopnia - specjalności: Fizyka doświadczalna - ekofizyka, Ochrona radiologiczna z dozymetrią i defektoskopia - [ PDF ]

 

Programy kształcenia dla kierunku Fizyka Techniczna:

  • Studia I stopnia - [ PDF ]