Sprawozdanie pokonferencyjne

W dniu 26 IV 2013 odbyła się VIII edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków organizowanej przez Instytut Fizyki UR oraz Koło Naukowe Fizyków UR. Patronat nad konferencją objął rzeszowski odział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W tym roku uczestnikami byli studenci, doktoranci oraz pracownicy afiliowani przez Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Rzeszowską, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Warto podkreślić wysoki poziom wystąpień przygotowanych przez prelegentów oraz fakt, iż część osób biorących udział w tegorocznej konferencji stanowili doktoranci będący absolwentami Instytutu Fizyki UR.