Krajowe Ramy Kwalifikacji na kierunkach Fizyka techniczna i Fizyka

System weryfikacji efektów kształcenia:

  • na kierunku Fizyka - [ PDF ]
  • na kierunku Fizyka Techniczna - [ PDF ]

Efekty Kształcenia dla kierunku Fizyka:

  • I stopień - [ PDF ]
  • II stopień - [ PDF ]

Efekty Kształcenia dla kierunku Fizyka Techniczna:

  • I stopień - [ PDF ]