Modelowanie komputerowe - twoja przyszłość

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w Instytucie Fizyki funkcjonuje nowoczesna specjalność "modelowanie komputerowe procesów fizycznych" na kierunku Fizyka Techniczna. Specjalność ta wybierana jest już po drugim semestrze studiów. Kształci ona umiejętności w zakresie zastosowania fizyki, matematyki i informatyki w technice, nauce i biznesie.
 
Podczas pierwszych czterech semestrów, studenci uczestniczą w zajęciach obejmujących m.in. analizę matematyczną, fizykę ogólną, elektronikę, metody matematyczne fizyki. Od trzeciego semestru rozpoczyna się kurs Programowania dla fizyków, obejmujący języki programowania C++, C# i Matlaba, algorytmy i struktury danych oraz programowanie obiektowe. Studenci specjalności modelowanie komputerowe procesów fizycznych zaznajomią się z metodami komputerowego modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie: poznają tajniki wydajnych metod obliczeniowych i numerycznych oraz metod wizualizacji wyników.
 
Inżynierskie studia na tej specjalności dodatkowo umożliwią zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy w dziedzinie algorytmów ewolucyjnych, implementacji i obsługi baz danych, systemów rozproszonych i obliczeń wysokiej wydajności, grafiki inżynierskiej, mechaniki technicznej oraz dynamiki płynów i gazów.
 
W trakcie studiów, już w początkowej fazie edukacji, studenci będą mogli brać aktywny udział w pracach naukowo-badawczych w ramach nowopowstającego Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, które ma zostać oddane do niebawem użytku. Centrum to, będzie wyposażone w szereg pracowni posiadających zarówno nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny jak również i specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające procesy modelowania komputerowego. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie i praktykę, przydatną w późniejszej pracy zawodowej.
 
Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w dzisiejszych czasach niemalże wszystkie firmy, działające w różnych branżach (np. WSK, MTU) w pierwszym etapie opracowywania nowego produktu, zanim przystąpią do właściwej produkcji dokonują modelowania i szeregów symulacji zarówno samego produktu jak i wszystkich procesów fizycznych zachodzących m.in. w trakcie jego późniejszego użytkowania. Dla przykładu, w branży motoryzacyjnej, praktycznie każdy podzespół czy to elektroniczny czy też mechaniczny jest wstępnie modelowany za pomocą różnego rodzaju narzędzi komputerowych. Takie podejście daje nam możliwość wstępnego wykluczenia nieprawidłowości w zakładanym modelu, dokonania analizy poszczególnych parametrów danego podzespołu, bez konieczności jego rzeczywistego wytworzenia.
 
Dlatego po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwenci z łatwością poradzą sobie w samodzielnym formułowaniu oraz rozwiązywaniu rzeczywistych problemów zjawisk fizycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi modelowania komputerowego oraz zdobędą solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej.
 
Dodatkowo, w ramach programu MSDN AA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance), studenci mają bezpłatny dostęp do wybranego oprogramowania firmy Microsoft (m.in. narzędzia programistyczne, systemy operacyjne).