Semianrium naukowe IF

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów Instytutu Fizyki na

Seminarium naukowe Instytutu Fizyki UR

23 luty 2012r., g. 12.00 w sali 60

Tematy spotkania:

  • Innowacyjne rozwiązania w produkcji szkła wysokiej jakości dla rozmaitych zastosowań oraz inżynieria wiązek światła.
  • Perspektywy współpracy między przedsiębiorstwem D.A. Glass a Instytutem Fizyki UR

Referaty wygłoszą:

  • Pan Wiesław Doros, Prezes D.A. Glass
  • dr Waldemar Szczepanik, Dyrektor ds. badań i rozwoju D.A. Glass

 Dyrekcja IF UR