Inauguracja roku akademickiego

Dyrektor i Rada Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zaprasza

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2011/2012
kierunku Fizyka techniczna
studiów I stopnia, nabór lutowy

która odbędzie się
14 lutego 2012r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali nr 60 (aula) budynek A2