Pozytywna ocena PKA

W dniu 1 września 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku "fizyka" prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uchwała Nr 710/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2011 r.