Nie bój się wyzwań – weź przyszłość w swoje ręce, a my Ci w tym pomożemy!

Od 1 stycznia 2011r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego ruszył, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt TESLA – Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku Fizyka techniczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt TESLA dotyczy 7-semestralnych studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, zaś jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku i intensywnie rozwijających się technologii nowej generacji.

„Regionalna Strategia Innowacji dla województwa podkarpackiego na lata 2005-2013” zakłada wizję nowoczesnej gospodarki nastawionej zarówno na rozwój innowacyjnych technologii opartych na mikroelektronice i nanotechnologii, czego przykładem jest klaster przedsiębiorstw „Dolina Lotnicza”, jak i stworzenie przemysłu służącego ochronie środowiska i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Tak wyznaczony kierunek rozwoju regionalnej gospodarki jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez UE w sprawie redukcji CO2, a co za tym idzie przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Sytuacja taka wymaga coraz większej liczby specjalistów posiadających rozbudowaną wiedzę techniczną łączącą współczesną wiedzę przyrodniczą – głównie z zakresu fizyki – z kompetencjami technicznymi i informatycznymi, jak również specjalistów z zakresu inżynierii środowiska i energetyki proekologicznej.

Istotną rolę w procesie uzupełniania kadry inżynierskiej odgrywają również absolwenci kierunku „Fizyka Techniczna” w Uniwersytecie Rzeszowskim, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym w zakresie takich specjalności jak: modelowanie komputerowe procesów fizycznych, odnawialne źródła energii, fizyczna inżynieria środowiska, standaryzacja i pomiary fizykotechniczne, optoelektronika i fizyka laserów, przyrządy diagnostyczne i rehabilitacyjne.

Studenci, którzy wezmą udział w projekcie TESLA, w pierwszym semestrze otrzymają pomoce naukowe (kalkulatory, pendrive, podręczniki do nauki fizyki i matematyki) oraz przez cały pierwszy rok studiów będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wyrównawczych z tych przedmiotów, prowadzonych przez wysoce wykwalifikowaną kadrę akademicką. Najlepsi studenci otrzymają stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł/m-c.

W ramach projektu TESLA prowadzone będą dodatkowe zajęcia i kursy, takie jak: symulacje i programowanie w środowisku LabView, wykorzystanie programów Mathemiatica i Statistica do obliczeń inżynierskich i ekonomicznych, rozszerzone programowanie C++, język angielski w technice, audytor energetyczny – świadectwa energetyczne, zaawansowany kurs grafiki inżynierskiej w środowisku CAD. Na trzecim roku studiów, na kierunku Fizyka techniczna, studenci w ramach projektu TESLA, będą mieli możliwość odbycia staży z wynagrodzeniem w placówkach badawczych i przedsiębiorstwach przemysłowych.

Absolwenci, którzy zdobędą tytuł inżyniera na kierunku Fizyka Techniczna w Instytucie Fizyki UR, będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia. Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje możliwość znalezienia zatrudniania w strategicznych dla naszego regiony sektorach gospodarki, w laboratoriach badawczych, zakładach związanych z przemysłem lotniczym oraz ciągle nowopowstających przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie i metody badawcze.

Rekrutacja na kierunek zamawiany w ramach projektu TESLA trwa do 16 września. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.if.univ.rzeszow.pl/tesla, pod adresem mailowym tesla@univ.rzeszow.pl lub bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu Fizyki UR, ul. Rejtana 16a (budynek A2, pokój. 123).