Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy serdecznie pracowników i studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR do udziału w seminarium poświęconemu zagadnieniom z dziedziny Zastosowań Informatyki.

Celem spotkania będzie konfrontacja treści kształcenia na UR względem potrzeb rynku pracy oraz propozycje dotyczące modyfikacji programów kształcenia w celu dopasowywania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Seminarium będzie miało charakter spotkania środowiska biznesowego ze środowiskiem akademickim, z udziałem studentów, w celu wypracowania jak najlepszych standardów kształcenia na potrzeby rynku pracy.

Seminarium odbędzie się 3 marca 2011 r. o godzinie 16:00 w Sali Rady Wydziału.