Modelowanie komputerowe procesów fizycznych

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w ramach kierunku  Fizyka Techniczna dostępna jest nowa specjalność "modelowanie komputerowe procesów fizycznych".

Specjalność modelowanie komputerowe procesów fizycznych wybierana jest po czwartym semestrze studiów. Kształci ona umiejętności w zakresie zastosowania fizyki, matematyki i informatyki w technice, nauce i biznesie.

Podczas pierwszych czterech semestrów, studenci uczestniczą w zajęciach obejmujących m.in. analizę matematyczną, fizykę ogólną, elektronikę, metody matematyczne fizyki. Od drugiego semestru rozpoczyna się kurs Programowania dla fizyków, obejmujący języki programowania C++, C# i Matlaba, algorytmy i struktury danych oraz programowanie obiektowe.

Studenci specjalności modelowanie komputerowe procesów fizycznych zaznajomią się z metodami komputerowego modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie: poznają tajniki wydajnych metod obliczeniowych i numerycznych oraz metod wizualizacji wyników.

Inżynierskie studia na tej specjalności dodatkowo umożliwią zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy w dziedzinie algorytmów ewolucyjnych, implementacji i obsługi baz danych, systemów rozproszonych i obliczeń wysokiej wydajności, grafiki inżynierskiej, mechaniki technicznej oraz dynamiki płynów i gazów.

W trakcie studiów, już w początkowej fazie edukacji, studenci będą mogli brać aktywny udział w pracach naukowo-badawczych w ramach nowopowstającego Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, które ma zostać oddane do użytku pod koniec 2012 roku. Centrum to, będzie wyposażone w szereg pracowni posiadających zarówno nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny jak również i specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające procesy modelowania komputerowego. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie i praktykę, przydatną w późniejszej pracy zawodowej.

Po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwenci z łatwością poradzą sobie w samodzielnym formułowaniu oraz rozwiązywaniu rzeczywistych problemów zjawisk fizycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi modelowania komputerowego.

Dodatkowo, w ramach programu MSDN AA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance), studenci mają bezpłatny dostęp do wybranego oprogramowania firmy Microsoft (m.in. narzędzia programistyczne, systemy operacyjne).