Rzeszowskie Konferencje Młodych Fizyków

W 2006 roku, w Instytucie Fizyki zrodziła się idea organizacji Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków, której początkowo głównym celem było prezentowanie przez studentów ostatniego roku studiów wyników swoich prac magisterskich. Konferencja skupiała pierwotnie studentów z kierunków Fizyka i Fizyka techniczna. Z biegiem lat konferencja się rozrastała, dołączali do niej również studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, a następnie absolwenci obydwu kierunków, którzy podjęli studia doktoranckie III stopnia.

Obecnie, każdego roku, zarówno studenci, doktoranci jak i młodzi pracownicy naukowo – dydaktyczni referują wyniki swoich badań. Konferencja skupia już nie tylko studentów fizyki, ale i innych kierunków pokrewnych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UR. Studenci przedstawiają wyniki swoich prac magisterskich i inżynierskich, natomiast doktoranci i młodzi pracownicy naukowi prezentują wyniki badań otrzymywanych w ramach innych zespołów badawczych. Dotychczasowi prelegenci reprezentowali Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Rzeszowską, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Wrocławski, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Precarpathian National University w Iwanofrankowsku (Ukraina).

Serdecznie zapraszamy do dołączenia się do kolejnej edycji Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie http://if.univ.rzeszow.pl/XIVRzKMF.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wszystkich dotychczasowych edycji konferencji.