Formularze DZP

Formularze do wypełnienia przy realizacji zamówienia z wolnej ręki:

  • Zaproszenie do negocjacji [doc]
  • Protokół z negocjacji [doc]
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków [doc]
  • Druk ZP-2 [doc]
  • Druk ZP-11 [doc]
  • Projekt umowy do 25 tys. zł [doc]
  • Projekt umowy powyżej 25 tys. zł [doc]
  • Protokół przekazania/odbioru [doc]
  • Protokół przyjęcia [doc]