Zaświadczenia o odbyciu stażu!

UWAGA !!!
Studenci, którzy odbyli staż studencki w ramach projektu EDISON w semestrze letnim 2011/2012 mogą odebrać zaświadczenia o jego odbyciu u dra Pawła Jakubczyka w pokoju 125.

Kierownik projektu EDISON
dr Tomasz Zamorski
 

Informacja o stypendiach motywacyjnych na semestr zimowy 2012/2013

Uczestnicy projektu EDISON, którzy zaliczyli poprzedni semestr a w toku studiów na kierunku „Fizyka techniczna” nie powtarzali roku (semestru) mogą składać podania o stypendium motywacyjne na semestr zimowy 2012/2013 w sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 121)

w terminie do 19 października 2012

Obowiązujące druki podań można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej projektu EDISON.

UWAGA!!! Odbiór certyfikatów

UWAGA!!!

Studenci, którzy ukończyli kurs „Język angielski w technice” i zdawali egzamin certyfikacyjny mogą odebrać certyfikaty w głównym budynku firmy PROMAR przy ulicy Bohaterów 12. Po odbiór certyfikatu należy stawić się osobiście z dowodem tożsamości.

Pełna treść ogłoszenia

Zapisy na bezpłatny kurs PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt EDISON – zapisy na bezpłatny, semestralny kurs przedsiębiorczości akademickiej

Szczegółowe informacje

Zapisy na bezpłatny kurs ANGIELSKIEGO

Projekt EDISON – zapisy na bezpłatny, roczny kurs języka angielskiego z naciskiem na słownictwo techniczne

Szczegółowe informacje

Stażyści projektu EDISON!!!

 

Rozliczenie stażu studenckiego w ramach projektu EDISON

 

Stażyści proszeni są o złożenie reszty dokumentów koniecznych do rozliczenia stażu tj.

  1. Załącznik 2a - sprawozdanie okresowe stażysty (sprawozdanie z odbytego stażu (zgodnie ze wzorem [ docx ]))
  2. Załącznik 2b - lista obecności (lista obecności z odbytego stażu (zgodnie ze wzorem [docx]))
  3. Załącznik 3 - świadectwo odbycia stażu (wystawia firma po zakończeniu stażu (zgodnie ze wzorem [docx]))
  4. Załącznik 4 - kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla studenta (wypełnia stażysta po zakończeniu stażu (zgodnie ze wzorem [docx]))
  5. Rachunek wystawiony przez Opiekuna stażu + oświadczenie o zatrudnieniu Opiekuna stażu w innych projektach unijnych (rachunek wystawia Opiekun stażu (zgodnie ze wzorem [doc]), oświadczenie wypełnia Opiekun stażu (zgodnie ze wzorem [doc]))
 
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Fizyki w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ulicy Rejtana 16a, pokój nr 121 w godz. od 8.00 do 15.00.
 
Terminy składania dokumentów:
  1. do 15.08.2012 dla staży „czerwcowo-lipcowych”
  2. do 07.09.2012 dla staży „lipcowo-sierpniowych”
  3. do 21.09.2012 dla staży „lipcowo-sierpniowo-wrześniowych”
W dniach 15.08, 07.09, 21.09. 2012 odbędą się zebrania komisji weryfikującej poprawność i kompletność dokumentacji stażowej. W przypadku poprawności i kompletności dokumentacji nastąpi wypłata wynagrodzenia za staż (Studentowi i Opiekunowi stażu), natomiast w przypadku niepoprawności bądź niekompletności, studenci zostaną poproszeni o uzupełnienie dokumentacji.
 

Proszę pamiętać o dwustronnym wydruku dokumentów. W razie wątpliwości proszę pytać mailowo: pjakub@univ.rzeszow.pl

UWAGA!!!

Osoby, które nie odebrały certyfikatu ze szkolenia "„Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” (cykl 2) będą mogły go odebrać dnia 11.04.2012 (środa) o godz. 15.30 w biurze projektu (pokój 226).

Zpisy na kursy

źródło: www.narzedziownie.eu/

ZAPISY na kursy rozpoczynające się w semestrze letnim 2011/2012
w ramach projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna”:

 

UWAGA - pierwsze zajęcia kursu "Język angielski w technice"

UWAGA!!

Pierwsze zajęcia kursu "Język angielski w technice" odbędą się dla obu grup ćwiczeniowych jednocześnie w poniedziałek 10.10.2011 w sali 117 w godzinach 17.00 - 19.00.
 

Kurs języka angielskiego

Uwaga!
Zapisy na kurs języka angielskiego w ramach projektu EDISON przedłużono do 07.10.2011.