Staż w ramach projektu EDISON

Staż w ramach projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”

O staże ubiegać się mogą studenci  kierunku „Fizyka techniczna” (rok akademicki 2012/2013, semestr letni), którzy są uczestnikami projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” i uzyskali zaliczenie wszystkich semestrów poprzedzających moment złożenia aplikacji na staż.

Informacja o stypendiach motywacyjnych na semestr zimowy 2012/2013

Uczestnicy projektu EDISON, którzy zaliczyli poprzedni semestr a w toku studiów na kierunku „Fizyka techniczna” nie powtarzali roku (semestru) mogą składać podania o stypendium motywacyjne na semestr zimowy 2012/2013 w sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 121)

w terminie do 19 października 2012

Obowiązujące druki podań można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej projektu EDISON.

UWAGA!!!

Osoby, które nie odebrały certyfikatu ze szkolenia "„Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” (cykl 2) będą mogły go odebrać dnia 11.04.2012 (środa) o godz. 15.30 w biurze projektu (pokój 226).

Strony