2 termin rekrutacji na staż w semestrze letnim 2012/2013

Limit miejsc stażowych w drugim cyklu kształcenia nie został wypełniony. W związku z tym studenci 6 i 7 semestru kierunku „Fizyka techniczna”, którzy stażu nie otrzymali, a zaliczyli poprzednie semestry studiów, mogą składać wnioski o staż w sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 121) w terminie do 6 czerwca  br.

Kurs Auto CAD dla uczestników projektu EDISON

1.Przetarg na przeprowadzenie kursu wygrała krakowska firma „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c.

2. Zajęcia kursu (18 godzin dydaktycznych) odbędą się w dniach 10, 11, 12 maja br. w pracowni komputerowej Instytutu Fizyki w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UR przy ul. Rejtana 16A. Sprzęt komputerowy   i programy dostarczy firma „KOMPUGRAF”.

3. Uprzejmie proszę starostów lat ( 6 i 7 semestr kierunku „Fizyka techniczna”), lub osoby przez nich upoważnione, o podział uczestników na 4 grupy ćwiczeniowe, które będą odbywać zajęcia według poniższego rozkładu:

Odbiór decyzji dotyczących staży

UWAGA!

W dniu 04.04.2013 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ds. staży na kierunku „Fizyka techniczna” przyznawanych w ramach projektu EDISON – wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”.

Prosimy zainteresowanych studentów o odebranie decyzji w sekretariacie Instytutu Fizyki pokój nr 121.

Dodatkowe kursy w semestrze letnim 2012/2013 dla studentów VI i VII semestru na kierunku „Fizyka techniczna”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziło zgodę na przeznaczenie wolnych  środków finansowych na organizację dodatkowych kursów dla uczestników projektu EDISON. W związku z tym ogłaszamy zapisy na kursy:

Projekt EDISON - stypendia w semestrze letnim 2012/2013

Studenci 6 i 7 semestru na kierunku „Fizyka techniczna”, którzy zaliczyli  semestr zimowy 2012/2013, nie powtarzali semestru lub roku studiów i są uczestnikami projektu EDISON mogą składać wnioski o stypendium na semestr letni 2012/2013 w sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 121) w terminie do 21 marca br. Druk wniosku o stypendium można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej projektu EDISON www.if.univ.rzeszow.pl/edison. Do wniosku należy dołączyć indeks.

Projekt EDISON - staże w semestrze letnim 2012/2013

Studenci 6 semestru kierunku „Fizyka techniczna”, którzy zaliczyli poprzednie semestry studiów i są uczestnikami projektu EDISON mogą składać wnioski o staż w sekretariacie Instytutu Fizyki (pokój 121) w terminie do 26 marca br. Druk wniosku o staż można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej projektu EDISON www.if.univ.rzeszow.pl/edison. Do wniosku należy dołączyć indeks.

UWAGA - Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym „Fizyka techniczna”  w Uniwersytecie Rzeszowskim
w ramach realizacji projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” – wersja jednolita po zmianach wprowadzonych aneksem 1/2013 z dnia 14.02.2013r.

Strony