KONKURS Nr EL -7 na wykonanie usługi dydaktycznej - zajęcia w systemie e-learning

KONKURS Nr EL -7
na wykonanie usługi dydaktycznej: przeprowadzenie zajęć w systemie e-learning w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 w ramach projektu EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”

Szczegółowe informacje...