Zapisy na kursy w semestrze zimowym 2013/2014

Projekt EDISON – zapisy na kursy w semestrze zimowym 2013/2014

 

Dla uczestników projektu EDISON ogłaszamy zapisy na kursy:

1. Przedsiębiorczość akademicka typu spin off i spin out. Kurs w wymiarze 45 godzin dydaktycznych prowadzony przez specjalistów z konsorcjum SPIN EKSPERT w terminach ujętych  w semestralnym rozkładzie zajęć dla studentów 7 semestru kierunku „Fizyka techniczna”. Pierwsze zajęcia odbędą się 9 października br.

2. Dwa dwudniowe szkolenia personalne prowadzone przez trenerów z konsorcjum CWR & KiS:

  • Autoprezentacja - 14 godzin dydaktycznych w dniach 11 i 12 października br.
  • Asertywność w biznesie - 14 godzin dydaktycznych w dniach 25 i 26 października br.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w  terminie do dnia 8 października br. w sekretariacie Instytutu Fizyki - budynek A0/B3 przy ul. Pigonia 1, pokój nr 300 (narożny) .                                                            

Uczestnictwo w kursach będzie punktowane przy przyznawaniu stypendiów motywacyjnych.