Zajęcia i kursy

Realizacja dodatkowych zajęć i kursów podnoszących atrakcyjność kształcenia - począwszy od 2 roku studiów w każdym semestrze przewidziano dodatkowe zajęcia i kursy zwiększające szanse na rynku pracy.
Rozłożenie tych zajęć w toku studiów przedstawia się następująco:

 • Semestr 3:
  kurs „Normalizacja w technice”
 • Semestr 4:
  - kurs „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
  - kurs „Obrabiarki sterowane numerycznie”.
 • Semestr 5,6:
  - kurs „Język angielski w technice”
 • Semestr 7:
  - kurs „Przedsiębiorczość akademicka typu spin off i spin out”

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy założoną liczebność grup studenci będą kwalifikowani na dany kurs z listy rankingowej opracowanej na podstawie wyników zaliczeń i egzaminów.