Projekt EDISON - stypendia w semestrze zimowym 2013/2014

Studenci 7 semestru na kierunku „Fizyka techniczna”, którzy zaliczyli  semestr letni 2012/2013, nie powtarzali semestru lub roku studiów   i są uczestnikami projektu EDISON mogą składać wnioski o stypendium na semestr zimowy 2013/2014 w sekretariacie Instytutu Fizyki (budynek A0/B3 przy ul. Pigonia 1, narożny pokój  Nr 300) w terminie do 31 października br. Druk wniosku o stypendium można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej projektu EDISON http://www.if.univ.rzeszow.pl/edison/content/stypendia-motywacyjne. Do wniosku należy dołączyć indeks.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych jest zamieszczony na stronie internetowej projektu.

 

Kierownik projektu Edison
dr Tomasz Zamorski