Informacja o kursie personalnym „Autoprezentacja”

Informacja o kursie personalnym „Autoprezentacja” dla uczestników projektu EDISON

 

Zajęcia kursu (14 godzin dydaktycznych) odbędą się w dniach 11 października (piątek) i 12 października (sobota) w dwóch grupach ćwiczeniowych według poniższego rozkładu:

11.10.2013r.

  • grupa 1: 10.00 – 16.00, sala nr 212 w budynku AO/B1 – lewa strona
  • grupa 2: 10.00 – 16.00, sala nr 202 w budynku A0/B1 – lewa strona

12.10.2013r.

  • grupa 1: 10.00 – 16.00, sala nr 212 w budynku AO/B1 – lewa strona
  • grupa 2: 10.00 – 16.00, sala nr 202 w budynku A0/B1 – lewa strona

 

Uczestnicy powinni podzielić się przed zajęciami, w dniu 11.10.br., na dwie grupy o jednakowej liczebności. Liczba i długość przerw rekreacyjnych między godzinami zajęć pozostaje do uzgodnienia między słuchaczami a prowadzącymi kurs.