Odbiór certyfikatów

Szanowni Państwo,
informujemy, że zaległe certyfikaty można odebrać w biurze projektu pokój nr. 226 (budynek byłego Instytutu Fizyki) w godzinach 8.00 do 14.00.

Kierownik Projektu
dr Tomasz Zamorski
 
 

Projekt EDISON - stypendia w semestrze zimowym 2013/2014

Studenci 7 semestru na kierunku „Fizyka techniczna”, którzy zaliczyli  semestr letni 2012/2013, nie powtarzali semestru lub roku studiów   i są uczestnikami projektu EDISON mogą składać wnioski o stypendium na semestr zimowy 2013/2014 w sekretariacie Instytutu Fizyki (budynek A0/B3 przy ul. Pigonia 1, narożny pokój  Nr 300) w terminie do 31 października br.

Informacja o kursie personalnym „Autoprezentacja”

Informacja o kursie personalnym „Autoprezentacja” dla uczestników projektu EDISON

 

Zajęcia kursu (14 godzin dydaktycznych) odbędą się w dniach 11 października (piątek) i 12 października (sobota) w dwóch grupach ćwiczeniowych według poniższego rozkładu:

11.10.2013r.

  • grupa 1: 10.00 – 16.00, sala nr 212 w budynku AO/B1 – lewa strona
  • grupa 2: 10.00 – 16.00, sala nr 202 w budynku A0/B1 – lewa strona

12.10.2013r.

Zapisy na kursy w semestrze zimowym 2013/2014

Projekt EDISON – zapisy na kursy w semestrze zimowym 2013/2014

 

Dla uczestników projektu EDISON ogłaszamy zapisy na kursy:

1. Przedsiębiorczość akademicka typu spin off i spin out. Kurs w wymiarze 45 godzin dydaktycznych prowadzony przez specjalistów z konsorcjum SPIN EKSPERT w terminach ujętych  w semestralnym rozkładzie zajęć dla studentów 7 semestru kierunku „Fizyka techniczna”. Pierwsze zajęcia odbędą się 9 października br.

KONKURS Nr EL -7 na wykonanie usługi dydaktycznej - zajęcia w systemie e-learning

KONKURS Nr EL -7
na wykonanie usługi dydaktycznej: przeprowadzenie zajęć w systemie e-learning w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 w ramach projektu EDISON – Wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna”

Szczegółowe informacje...

Strony