ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(ECDL - European Computer Driving Licence)

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego posiada certyfikowane laboratorium Edukacyjne ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

CERTYFIKAT
Wszystkich zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera, prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Fizyki posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.