Sprawozdanie z Dni Otwartych

W dniu 23 marca bieżącego roku na Uniwersytecie Rzeszowskim zostały zorganizowane Dni Otwarte Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Tuż po godzinie 10:00 uczniowie, którzy przybyli z okolicznych szkół, zostali przywitani przez Dyrekcję IF UR oraz studentów. Dobra organizacja sprawiła, że naszą uczelnię w tym dniu odwiedziło aż 120 maturzystów chcących poznać bliżej „świat fizyki” i nie tylko. Po krótkim powitaniu uczestnicy zostali zaproszeni na wykład dr Rafała Hakalli pt. „Podróże w czasie – fikcja czy rzeczywistość?”. Dzięki umiejętnemu podejściu do uczniów, wykładowca przybliżył w sposób ciekawy dotychczas niezrozumiałą problematykę podróży w czasie, dzięki czemu został nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejnym punktem tego dnia był wykład dr Rafała Raka pt. „Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Maturzyści mieli okazję zobaczyć w sposób wirtualny wygląd nowego, lecz jeszcze niedokończonego budynku, który będzie oddany do użytku już w czerwcu bieżącego roku.

 

Sucha teoria przeraża chyba każdego począwszy od uczniów po studentów, dlatego tym razem Pan mgr Klaudiusz Majchrowski wraz z Panem mgr Zenonem Sacharczukiem postanowili w sposób żartobliwy przybliżyć parę zasad fizyki. Podczas tego pokazu spośród osób zgromadzonych w auli została wybrana uczestniczka, którą naelektryzowano w wyniku czego jej włosy zaczęły się stopniowo unosić. Wykład ten zyskał wielkie uznanie wśród maturzystów, dlatego jesteśmy przekonani, że na długo zostanie on w ich pamięci.

Po prawie dwóch godzinach uczniowie udali się na przerwę. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie pracowni Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunowie każdej grupy laboratoryjnej wraz z uczniami mogli zwiedzać następujące pracownie fizyczne: mechanika, elektryczność – prąd stały i zmienny, optyka, pracownia dydaktyki fizyki, pracownia badań gleby i wody, obserwatorium astronomiczne, pracownia elektroniczna, „Matematyczne orgiami”, pracownia technik laserowych oraz pracownię odnawialnych źródeł energii.

Większość pracowni cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Uczniowie opuścili mury naszej uczelni z uśmiechem na twarzach, co dowodzi że program dnia został przyjęty bardzo pozytywnie.

Serdecznie pragniemy podziękować pracownikom, studentom oraz wszystkim tym, którzy pomagali przy organizacji tegorocznych Dni Otwartych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.