Co to jest FENIKS?

Projekt FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest realizowany na terenie trzech województw (małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) przez konsorcjum złożone z trzech uniwersytetów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) i obejmuje 2500 uczniów w 250 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W województwie podkarpackim projekt jest realizowany przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działania projektu obejmują ponad 800 uczniów z 80 szkół.
Szczegółowa informacja o projekcie przygotowana przez prof. dra hab. Wojciecha Broniowskiego - koordynatora projektu w UJK w Kielcach [pobierz]