X Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

W imieniu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na X Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków, która odbędzie się w dniach 28-29 V 2015 w budynku naszego Wydziału przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż młodzi naukowcy potrafią z pasją opowiadać o swoich badaniach i dokonaniach, pokazując młodszym koleżankom i kolegom potencjalne drogi ich dalszego rozwoju, a jednocześnie przełamują pierwsze lody publicznych wystąpień.

Osoby zainteresowane udziałem w naszej konferencji prosimy o kontakt e-mailowy z jednym ze współorganizatorów - dr. Mirosławem Łabuzem: labuz@ur.edu.pl. Adres ten, a także data konferencji wraz z terminem nadsyłania zgłoszeń i streszczeń znajduje się również na przesłanym plakacie.

W tym roku planujemy wydać w ramach naszego uczelnianego wydawnictwa wyniki prac, które Prelegenci przedstawią podczas konferencji, dlatego już teraz chcielibyśmy zaprosić potencjalnych Uczestników do przygotowania 2-3 stronicowego artykułu, który moglibyśmy otrzymać w dniu konferencji. Pragniemy zaznaczyć, iż nasze wydawnictwo nie będzie miało charakteru typowego czasopisma naukowego, dlatego prosimy o potraktowanie naszej prośby w kategorii naukowo-popularyzacyjnej.

Z poważaniem,
Organizatorzy X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków